Kontakt

Calmare spelsällskap är en ideell förening som är organiserad som så att det finns en styrelse som ser över den allmänna driften av föreningen. Under styrelsen återfinns områdesansvariga för vart och ett av de spelrelaterade områden/sektioner föreningen bedriver verksamhet inom. Områdesansvariga är föreningens ansvariga och förmedlar ofta kontakt och eller information mellan föreningen styrelse och medlemmarna eller vice versa.

Styrelsen
Namn Titel Telefon Mail
Carl-Magnus Hansson Ordförande 0702530846 calle_hansson@hotmail.com
Rikard Bergsten Kassör 0727054480 rikard.bergsten1987@gmail.com
Andreas Karlsson Sekreterare  0727252144 adde.452@gmail.com
Stefan Olsson Ledamot 0733320189 lillbonum@hotmail.com
Malin Bertilsson Ledamot 0738434524 nussepuss@gmail.com
Erik Svensson Suppleant 1 0730648345 erik_svensson@email.com
Glenn Tolinsson Suppleant 2 0732354878 theglenntan@gmail.com
Områdesansvariga
Namn Titel Telefon Mail
Carl-Magnus Hansson Lokalansvarig 0702530846 calle_hansson@hotmail.com
Andreas Karlsson Brädspelsansvarig 0735110483 adde.452@gmail.com
Glenn Tolinsson Rollspelsansvarig 0732354878 theglenntan@gmail.com
Stefan Olsson Figurspelsansvarig 0733320189 lillbonum@hotmail.com
Alexander Holm Kortspelsansvarig 0707653331 alexander.broere@hotmail.com
Ted Nilsson Kortspelsansvarig 0705387697 tednilsson@hotmail.com