Android: Netrunner

Android: Netrunner är Calmare Spelsällskaps andra stora kortspel, näst efter Magic the Gathering.

Också vad gäller Netrunner är det främst verksamhet på tisdagar som gäller, men även torsdagar och andra dagar kan vara aktuella för spel, lekbyggande, events osv.

Det bästa är att kontakta ansvariga via hemsidan eller besöka Facebookgruppen Kalmar Netrunner.