Om Calmare Spelsällskap

Calmare Spelsällskap är en Sverokansluten, ideell spelförening vilken bildades 2010 som en avknoppning från föreningen Calcon, vilken i sin tur driver Kalmars spelkonvent med samma namn, under sportlovet varje år.

Tanken var att man skulle börja hålla regelbunden, spelrelaterad verksamhet i föreningslokalen som man vid det tillfället delade med såväl föreningen Arinholm som med Kalmars renässansgille.

Numera är Calmare Spelsällskap en helt fristående spelförening, men samarbetar med flertalet andra föreningar, Kalmar kommun, Studiefrämjandet och många fler. Allt för att skapa så attraktiva aktiviteter för sina medlemmar liksom för alla andra nyfikna och spelintresserade i Kalmar med omnejd.

Under årens lopp har föreningen vuxit i både medlemsantal och verksamhetsgrad. Såpass att man nu erbjuder kontinuerliga träffar under både tisdagskvällar, torsdagskvällar och under söndagar. Förutom dessa dagar har man också verksamhet under veckans övriga dagar, men i mer sporadiskt utförande.

Föreningen har idag följande aktiva sektioner:

¤ Kortspel

¤ Brädspel

¤ Figurspel

¤ Rollspel

För mer information kring föreningens olika sektioner eller områden, se “Områden” under menyn överst på hemsidan.

För vart och ett av dessa områden har föreningen också minst en områdesansvarig. För en förteckning med kontaktinformation till föreningen områdesansvariga Klicka på länken här: Områdesansvariga.

Utöver spelverksamheten i den egna lokalen anordnar Calmare Spelsällskap också årligen Kalmar spelmässa i Studiefrämjandets lokaler på Skälby i Kalmar, runt oktober/november samt att föreningen också deltar vid flertalet ungdoms- och kulturevents runtom i länet under hela året.