Magic

Magic: the Gathering är det enskilt största kortspelet sett till antalet medlemmar och antalet events inom Calmare Seplsällskap.

Magicgrupper håller primärt sin verksamhet till tisdagar i föreningslokalen, men även andra dagar kan det spelas Magic i lokalen så man gör bäst i att fråga ansvariga via Facebookgruppen Magic i Kalmar eller via kontaktinfon på denna sida.