Bolt Action

Bolt Action är ett figurspel i WW2-setting från Warlord Games.

Spelet spelas av ett fåtal tappra själar i föreningen.

Se mer på följande länk:

Bolt Action