Årsmötesdatum spikat!

Calmare Spelsällskaps årsmöte för verksamhetsåret 2019 kommer att gå av stapeln 19/2 2020 kl. 18.00 i föreningens lokaler på Verkstadsgatan 1A i Kalmar. För att ha rösträtt på årsmötet krävs att du är medlem och att medlemsavgiften kommit in på föreningens konto senast dagen innan årsmötet. Varmt välkomna!